Ցեղասպանություն

1.Ինչ է ցեղասպանությունը

Պատասխան՝ Մեկ ազգի ֆիզիկապես բնաջնջելը ազգի ու կրոնի համար կոչվում է ցեղասպանություն:

2.Հայերի գենոցիդը քանի փուլ է ունեց է
Պատասխան՝ 3փուլ  1փուլ 1894-1896թվերին կոտորվել է երեք հարյուր հազար Հայ:

2փուլ 1909թ.  կոտորվեց երեսուն հազար Հայ:

3փուլ  1914-1923թվերին կոտորվեց մեկ ու կես Հայ:
3.Աշխարհում քանի պետություն է ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը

Այսօր աշխարհում Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչեց 25պետությունը:

Առաջինը ճանաչեց Ուրուգվայը 1967թ.:Ճանաչել են Կանադան,  Ռուսաստանը, Ալմաթան,  Չեխիան, Շվեյցարյա, Սերբիան, Գերմանիան, Ագենտինիա, Բրազիլիյա, Կիպրոց, Լիտվիյա և այլ երկրներ:
Կիլիկիյա

Կիլիկյան գտնվում է փոքր ասիայի հարավ-արևլյան Միջերկյան ծովի ափին:

Կիլիկիան բաժանված է երեք մասի, 1.լեռնային 2.դաշտային 3.քարքարոտ Կիլիկյայում Հայերը ստեղծել է երեք իշխանություն 1.Ռուբինյան 2.Գող վասիլի 3.Փիլատոսի:

Ամենա հզոր Ռուֆինյան իշխանություն է:

Բագրատունիներ

9-րդ դարի վերչում 885թ. Օգոստոսի 26-ին Բագարան քաղաքում Գևորգ Գառնեցի կաթողիկոսը Հայոց իշխան Աշոտին օծեց:

Բագրատունիները ունեցել են 3 մայրաքաքը 1.Բագարանը 2.Կարսը 3.Անի
Ես կարղանում եմ: Հայոց պատմությունից

1.Քնարկումից հետո ես կարողանում եմ ինքնություն վերլուծել պատմական իրադարձությունը, հասկանալ այդ իրադարձության պատճարները և հետևանքները

Երբ ես անցնում էի Վանի թագաորությունը հասկացա որ մեր ժողոուրդը ունեցել է  շատ հարուստ պատմական անցյալ: Ստանալով այս իմֆորմացին ես կարողացա օգտվել մեր դպրոցի մեդիագրադարանից և ինտերնետի միջոցով ստացա լրացուցիչ գիտելիքներ:

2.Ես կարողանում եմ ինքնուրույն ներկայացնել  ցանկացած պատերազմական գործողության պատճառները, հետևանքները, արդյունքները և նշանակություները

Օրինակ՝ Երբ մենք անցանք Վարդանանց պատերազմի պատմությունը ես կարողացա տարբերել Վարդանանց պատերազմի պատճառները արիթից:Պատճառը այն էր  որ Հայ ժողոուրդը          ցանկանում էր ազատագրվել և վերակնգնել իր անկախությունը իսկ արիթը այն էր որ Պասիկները ստիպում էին Հայերին կրոնափոխ լինել:

3.Ես կարողացա ինքնուրույն ստեխծել ուսումնական նյութ ոսկերչության պատմության մասին

Ոսկերչությունը մարդկության ամենահին, լայնորեն տարածված արվեստներից մեկն է, որը մեծ տեղ ունի դեկորատիվ-կիրառական արվեստների հարուստ գանձարանում։ Ոսկյա զարդերը լրացրել են մարդկանց հագուստի համալիրները, տվել դրանց հատուկ տեսք, շքեղություն, որով դրսևորվել են կրողի սոցիալական վիճակը, ճաշակը, սոցիալ-տնտեսական պայմանները։ Հին Եգիպտոսում զարգացման բարձր մակարդակի վրա էր ոսկերչության արվեստը։ Որպես նյութ են ծառայել գերազանցապես ոսկին, մեղեսիկը, լազուրիտը, բրոնզը, հասպիսը, օբսիդիանը, զմրուխտը, կիրառվել են դրվագման,փորագրման, «սառը արծնապատման» եղանակները։ Միջագետքի Ոսկերչությանը հատուկ է եղել վառ բազմագունությունը, լազուրիտի հաճախակի կիրառումը, «սառը արծնապատման» եղանակը։ Մանրարուրք և հատիկազարդման եղանակներով պատրաստված բազմաթիվ առարկաներ են հայտնաբերվել Եգեյան մշակույթի երկրներից (հատկապես Միկենքի և Տրոյայի պեղումներից) և էտրուրիայից, որոնք աչքի են ընկնում զուսպ գունային լուծումներով։ Դրանք ոսկյա անոթներ են՝ եզան, ծովաստղի և այլ պատկերներով։ Հելլենիզմի և Հին Հռոմի ոսկերչության մեջ կրկին ի հայտ է եկել հնչուն բազմագունությունը։ Հելլենիզմի ժամանակաշրջանում ոսկերչության մեջ լայն կիրառություն են ստացել արծաթյա գեղարվեստական առարկաները։ 3-4-րդ դարերում Սասանյան Իրանի եսկերչության մեջ տարածվել են դրվագված, ձուլված, Փորագրված պատկերներով ոսկյա և արծաթյա առարկաները։ Վաղ իսլամական մշակույթում պերճանքի առարկաների նկատմամբ զուսպ վերաբերմունքը սկզբնական շրջանում արգելք է հանդիսացել ոսկերչության զարգացմանը։ Մակայն հետզհետե Հին Իրանի և հելլենիստական մշակույթի ավանդական նմանակմամբ այն հասել է զարգացման բարձր աստիճանի։

Հայաստանը 5-րդ դարում

1.Որ թվականին և որտեղ Մեսրոպ Մաշտոցը  ստեղծեց Հայկական այբուբենը

Պատասխան` 405թ. Եդեսյա քաղաքում Մ.Մաշտոցը գրեց Հայկական այբուբենը:Այս այբուբենը բաղկացած է եղել 36տառերից:

2.Երբ վերացավ Արշակունիների թագաորությունը

Պատասխան`Արշակունիների թագաորությունը վերացավ 428թ.:Արշակունիների թագաորությունի առաջին թագաոր եղել է Տրդատ Ա-ն վերջին թագաորը եղել է Արտաշես Արշակունին:

3.Ով է եղել Վարդան Մամիկոնյանը

Պատասխան`5-րդ դարի Հայոց սպարապետ, նա պայքարել է Պարսիկների դեմ քանի որ Պարսիկները գրավել էին Հայաստանը և ցանկանում էին Հայ ժողովրդին դարցնել կրակա պաշտ:

27.11.2014

1.Երբ է սկսել Վարդանաց պատերազմը

Պատասխան`450-451թթ.

2.Ում դեմ է ուղղված եղել այս պատերազմը

Պատասխան`Պարսիկների դեմ

3.Որն է այս պատերազմի գլխավոր պատճառը

Պատասխան`Պարսից առքա Հազկերտ երկրորդը 449թ. Հայերին ստիպեց ընդունել կրակա պաշտություն, ահա սա էր Հայերի ապստաբության գլխավոր պատճառը:

4.Երբ է տեղի ունեցել Ավարայրի ճակատամարտը

Պատասխան`451թ. մայիսի 26-ին Տղմուտ գետի ափին Ավարայրի դաշտում տեղի ունեցավ այս ճակատամարտը:

Հարցեր ստուգարքի համար

1.Ինչենք հասկանում ազատություն ասելով

Պատասխան`Ազատությունը դա մարդու բարձագույն արժեքն է որից կարող է օգտվել ցանկացած մարդ:

2.Ինչ է ասել Անգլիացի մտածոխ Ջոն Լոկը

Պատասխան`Մարդը ծնված պահից սկսած պետկ է լինի 3արժեքներ կրող դրանքեն երջանիկ, ազատ, և ունենա մասնաոր սեփականություն:

3.Արցյոք սուտ խոսելը կարող է մարդու համար օգտակար լինել

Պատասխան`Միանշանակ ոչ …:

28.10.2014

Հարցեր ստուգարքի համար

1.Որտեղ է գտնվում Հայկական լեռնաշխարհը

Առաջաոր ասիայում

2.Որքան է մեծ Հայքի և փոքր Հայքի տարածքները

Մեծ Հայքը 311

Փոքր Հայք 80

3.Հայկական լեռնագագաթ ամենաբարձր լեռնագագաթը

Արարատը 5165մ

Դրածո թագաորներ

1.2-4թվին թագաոր է եղել Արյոբարյզավեսը

2.Արտավազտ 4-րդ 4-6թիվ

Այս երկու օտար թագաորներին Հայերը սպանեցին

3.6թվականին մի կանի ամիս թագաորեց Տիգրան 5-րդ որը Հրայեր մայրական կողմից Հայ էր

4.Էրատո թագուհին Հայուհի 6-12թվականերին

5.Ոնոն 12-16թվականին Պարտև էր

6.Զենոն Արտաշես 18-34թվականերին Հյուներ սակայն Հայ ժողովրդի կողմից ունդունվեց

Քանի որ Զենոնը հարգում էր Հայերի ավանդունդները, լեզուն և այլը

7.Արշակ 1-ին 34-35թվականերին

8.Միհրդատ 35-37թվականերին Վրացի

9.Սարաթուկ 1-ին 37-43թվականերին Պարթև

10.Միհրդատ 43-51թվականերին Վրացի

11.Ռադամիս 51-52թվականերին Վրացի

Ահա սրանքեյն այդ Դրացո թագաորները բացի Հայ ազգի Էրատո թագուհուց:

Հարցեր ստուգարքի համար

Հարց 1

Որ լեռնագագաթն է համարվում հայկական լեռնագագաթն է համարվում ամենա բարցր լեռնագագաթը

Արարատ լեռը-5165մ.

Հարց 2

Որ լեռն է Հ.Հ. ամենա բարցր լեռը

Արագած-4096մ.

Հարց 3

Ինչ գետեր գիտենք

Եփրատը միանալով Տիգրիսին թափվում է Պարսից ծոց

Արաքսը միանալով Կուռ թափվում է Կասպից ծով

Հարց 4

Ինչ խոշոր լճեր կան

Սևանա լիճ կամ Գեղամա ծով

Ուրմյա լիճ կամ Կապուտան ծով

Հարց 5

Որքան է Մեծ Հայքի և Փոքր Հայքի տարածքը

Մեծ Հայքի-300.000քառ. կմ.

Փոքր Հայք-80.000ք.կմ.

Հարց 6

Քանի նահանգ և քանի գավար ունի Մեծ Հայքը

15նահանգ

191գավառ

Հարց 7

Ինչու մենք մեզ կոչում էնք Հայ իսկ մեր երկիրը Հայաստան

Ըստ Խորենացու հայերը առաջաց էլ են Հայկ նահապետի                                                         Հայկական լեռնաշխարհում բնակվում էին Հայաս ցեխը դրա համար մեր երկիրը կոչվեց Հայաստան:

Հարց 8

Ինչու են օտար երկրացիք մեր երկիրը կոչում Արմենիա

Արամնահապետի անունով օտար երկրացիք մեր երկիրը կոչում են Արմենիա

Հարց 9

Որ ժողովուրդն է Հայերին կոչում Սոմխեյի և երկիրը Սոմխեթյան

Վրացիները

Արտաշես առաջին

Հարցաշար

Հարց 1

Ով է եղել Արտաշես առաջինը

Պատասխան` Հայոց թագաոր, կառավարել է ք.ա.189-160թ.

Հարց 2

Արտաշես առաջինը ինչ քայլեր է ձերնարկել

Պատասխան` Առաջին քայլ` Արտաշես առաջինը ըստ Հյուն աշխատագետ Ստրաբոնի միաորվել հայկական տարածքները:

Հարց 3

Որ տարածքները Արտաշես միաորեց

Պատասխան` Արևելքում մեծ հայքին միաորեց երկու մեծ տարածք Փայտակարանը և Կասպիծ երկիիրը: Հյուսիսում Արտաշես առաջինը մեծ Հայքին միաորեծ Գուգարք                          Արևմուտքում Արտաշես առաջինը  մեծ հայքին միաորեծ բարցր Հայքը:

Հարց 4

Ինչ քաղաք է կարուցել Արտաշեսը

Ք.ա.       Արաքս և Մեծամոր գետերում կարուցեծ Արարատ մայրաքաղաքը

Նախնադարյան  կ. հ.

1.Ամենաերկարը որ դարն է եղել

Պատասխան`Քարե դարը որը եղել է 3մասի հին քարե դար, միջին քարե դար և նոր քարե դար:

Հայկական լեռնաշխարհ

1.Որտեղ է գտնվում Հայկական լեռնաշխարհը և ինչ սահմաներ ունի

Պաատասխան`

2.Հայկական լեռնաշխարհում ինչ լճել գիտեք

Պատասխան`Սեվանա լիճ կամ Գեղամա ծով

Վանա լիճ կամ Բզմունյած ծով

Ուրմյա լիճ կամ Կապուտան ծով

3.Հայկական լեռնաշխարում ինչ գետերեն հոսում

Պատասխան`Երփրատ,Արաքս,Գայլ,Տիգրիս,Հալիս,Ճորող,Կուռ

4.Այս գետերը ուրեն թափվում

Պատասխան` Երփրատը միանալով Տիգրիս գետին թափվումեն Պարսիծ ծոծ

Արաքսը միանալով Կուռ գետին թափվումե Կասպիծ ծով

Երբ է առաջաց է այս թագաորությունը

Այս թագաորությունը առաջացել է Քրիստոսից առաջ  9 երորդ դարում գոյություն է ունեցել մինչև 7 երորդ դարի վերջը

Վանի թագաորության հիմնադիրը եղել է Արամո Ուրարտացին 859-849թ

Ով է կառուցել Տուշպա-վան  մայրաքաղաքը:

Սարդուրի 1 կառուցել է Տուշպա-վան մայրաքաղաքը 835 Տուշպեա Աստվածուհու մասին:

Վանի որ թագաորն է ստեղծել ուրարտական սեպագրերը

Սարդուրի առաջինի որդին Իշպուինը

Ով է ստեղծել ուրարտուի կամ վանի թագաորության բանակը:

Բանակի ստեղծողը եղել է նույն մարդը Իշպուինը բանակը բաղկացած է 3 զորատեսակներից հետեվակ,հեծելազոր,մարտակարքեր:

Վանի թագաորությունում ովքեր ինչ քաղաքներ կառուցել:

Մենուան կառուցել է իր անունով քաղաք Մենուա Խինիլի,Ռուսա առաջինը կառուցել է Ռուսա Խինիլի քաղաքը Արգիշտի արաջինը կառուցել է երկու քաղաք Արգիշտի Խինիլի քաղաքը Էրեբունի կառուցվել է Ք.Ր.Ա 782թ այժմ Երեվան,Ռուսա երկրորդը կարմիր բլուրի վրա նեկաիս չարբախում կառուցել է Թեյշեբայինին քաղաքը:

Ուրատույում ըստ դիցարանի քանի աստվացներեն եղել

Ուրարտուի դիցարանը եղելե 79աստված գլխաոր աստվածը եղել է Խալդը հայր աստվածը մայր աստվածը եղել է Խալդի կինը Վալուբանը:Տուշպեանը եղելե բերքի աստվածը Թեշեբան կայծակի

Երվանդուների թագաորություն

Ըստ Մովսես Խորենագու ով է եղել առաջինն  հայ թագաորը

Պարույր նահապետը

Որքան է կազմել Երվանդի բանակը

Երվանդը ունեցել է 48հազար բանակ

Ով է հաճորդել Երվանդ առաջինին

Իր որդի Տիգրան առաջինը