Մարդու հոգեկան խանգարումը

Հարց 1

Երբ է մարդը ստանում հոգեկան խանգարումը

Պատասխան՝ Խոռը հուզմունքի, ստրեսի պատճարով:

Հարց 2

Պատասխան՝Հարված ստանալուց հատկապես գլխի մասում:

Հարց 3

Ինչպես կարելի է տարբելեր նորմալ մարդուն հոքեկան խանգարում ունեցող մարդուց

Պատասխան՝ Կարելի է տարբերելու մեկ ձև վարքից:

Հարց 4

Հոքեկան հիվանդը հանցագործություն կատարելիու դեպքում ինչպես է կոչվում

Պատասխան՝Անմեխսունակ այսինքն հոքեկան հիվանդը օրենքի առաչ պատասխան չի տալիս: Միայն մի դեպքում են դատապարտում օրենքո երբ որ հանցագործության ժամանկ դարնում է հոքեկան հիվանդ:

Հարց 5

Ինչ էնք հասկանում նեռարակն կրթություն ասելիս

Պատասխան՝ Դա այն կրթություն է երբ սովորողը կամ սովորողները ունեն առողջական խնթիրներ օրինակ՝ դժվար են խոսում, լավ չեն լսում, լավ չեն տեսնում շարժվում են դանդաղ:

 Հարցեր ստուգողական աշխատանքի համար

1.Ինչ էնք հասկանում գեղեցիկ ասելով

Գեղեցիկ է այն ինչ որ չափաոր է, օգտակար է, ներդաշնակ է,

2.Ինչ էնք հասկանում օրենք ասելով

Հասարակական հարաբերություները կարգաորող նորմածիվ է

3.Արվեստի ինչ տեսակներ գիտեք

Դասական և կիրարական արվեստներ

Օրինակ` թատրոն,կինո,երաժշտություն.նկարչություն և այլ այս բոլորը դասական արվեստ է:

Օրինակ`կենցաղային իրերի պատրաստան արվեստը դա կիրարական արվեստ է:

Գորգագորցողություն,ոսկերչություն,փայտագործողություն,պղնձագորցությունկավագորց-    -ություն և այլ այս բոլորը կիրարական արվեստ է:

4.Անչափահության պատասխանությունը որ տարիքից է կիրարվում Հ.Հ.

Ըստ օրես գրքի 14տարին լրացած երեխա ենթարկվում է քրյական պատասխանության,  մինչև 16տարեկանը արևագույնը պատիժը 7տարի է:16տարեկանից մինչև 18տարեկանը լրացած մարդկանց արևագույնը պատիժը 10տարի է:

5.Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության ինչ պատիժներ են գործում

3իշխանության մարմիներ 1.oրեսդիր մարմին կոչվում է 2.    3.արթարադատություն

Դասի հարցումը կատարվել է գնահատվել է դրական:

Պատասխանել էմ բոլոր հարցերին բերելեմ համապատասխանաբար օրինակներ բոլոր հարցերի վերաբերյալ:Կատարեցինք խմբային աշխատանք այս թեմայի շուրջ որին մասնակցեծ նաև Վահեն:

Դատաքնություն

Հարց 1

Դատարանում դատաքնությունը երբ է սկսում

Սկսվում է մեխադրյալական եզրականությունը հաստատվելուց հետո:

Հարց 2

Նախաքնության ժամանակ հանցագործին ինչպես են դիմում

Մեխադրյալ կամ կասկածյալ

Հարց 3

Դատարանում դաորի վճրից հետո ինչպես են դիմում աբաստրյալին

Դատապարծյալ:

Հարց 4

Դատարանում դատավճրից հետո դատաորը ինչպես է դիմում

Անվանում է դատապարծյալ:

Հարց 5

Նախնաքնության ժամանկ որ օրես գիրքն է կիռարվում

Նախնաքնության ժամանկ օգտագործվում է քրյական օրեսգիրքը:

Պատժի տեսակներ

Հարց 1

Ինչ էնք հասկանում պատիժ ասելով

Պատիժը օրենքով սահմանված կարգով գործողություն է որը կատարվում է հանցագործություն կատարողի անձի նկատմամբ:

Հարց 2

Որ մարմին է իրականացնում պատիժը

Միայն դատարանի որոշման մարդը

Հարց 3

Պատժի ինչ տեսակներ գիտենք

1.Տուգանք նվազագույն աշխատավարձ չափով:

2.Ազատազրկում 3ամսյա կալանքից սկսաց մինչև ցմա ազատազրկում

3.Ակսոր երբ մարդուն իր նորմալ ապրող բնակավայրից ակսորում են անորմալ բնակավայր

4.Արտաքսում օտար երկրյա քաղացուն արտաքսում են այն երկրից որտեղ ինքը խաղտել է այտ երկրի օրենքները

Օրինակ`հրաժարվում են գրանցումից կամ այլ օրենքներեն խաղտում

5.Պարսավամ

6.Վարկաբեկում

18.09.14

1.Ինչ ենք հասկանում  Վերածնունդ ասելիս

Հին ժամանակներում մարդու կողմիծ ստեղծված արվեստի վերանգնում

2.Գեղագիտական ճաշակի ինչ ոճեր գիտենք

Դրանք են ռոկոկո, ռոմատիկա, բարոկկո, ռեալիստ

3.Ինչ ենք հասկանում բարոյական ասելով

Բարոյականություն բառը առաջին անգամ օգտագործել է Արիստոտելը:Բարոյական է համարվում այն մարդը որը իր կյանքի տարիներին միշտ իրեն դրսեորվում է որպես կարքապահ ճշմարտախոս, արթար մարդ

http://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=69115

Բարոյական և ոչ բարոյական արժեքները

Արմեն անոնով մի տղա պարապում է բասկետբոլ:Նա ուներ ատլետիկ կազմվացք:Նա ինձ շատ էր դուր գալիս քանի որ նա թմային խաղացողեր բացի դրանից Արմենը հոգատար երիտասարդ էր իր թմի տղաների հանդեպ:

Սեդան շատ պատասղատու մարդ է:Նա սիրում է արկածներ անել:Մի անգամ ես նրա հետ գնացի լողանալու փոթորիկ սկսեծ քիչ էր մնում ես խեղտվեյ սակայն Սեդան ինձ փրկեծ մահից:

Լևոնը լավ երաժիշտ էր:Մի օր փորձի ժամանակ վատ նվագեց և ամբոխչ փորձը ձախողվեց:Նա հաջորդ օրը նա ասեց որ նա վատ արողջեր եղել:

Ազնիվ+,խելացի-,սրամիտ,հյուրասեր,բարի+,լուռ-,խիզաղ,գեղեցիկ,երաժշտասեր,ազատ մտածող և այլն:

Արիստոտելը ասել է

Առաքին է համարվում այն մարդը ով որ չի գործել սպանություն:

Ոչ թէ նրա համար որ Հիսուսը ասել է մի սպանիր այլ նա չի կարղ սմանել մարդ:

Էմիանել Կանտ ասել է

Մարդը պետկ է գործի բարոյական

Արվեստ

1.Ինչ է արվեստը

Պատասխան` մարդու կողմից ստեղված գութական արժեքները մենք համարում էնք արվեստ,արվեստ է համարվում նաև երաժշտությունը, թատրոնը, կինոն և այլը:

2.Ինչ էնք հասկանում տարածական արվեստ ասելով

Պաատասխան` Երբ մարդը օգտագործում է  որոշակի տարածք, երբ այդ տարածիք վրա ստեղծում է արվեստ, օրինակ`նկարիչ նկար նկարելու համար օգտագործում է մարդկանց: Քանդակագործը  օգտագործում է տարածք քանդակում է քանդակ:

3.Ինչ էնք հասկանում ժամանակային արվեստ ասելիս

Պատսխան` չնայած ժամանակային արվեստը ևս զբաղեցնում է որոշակի տարածք:

                                                Գեղեցիկի մասին

Հարց 1

Ինչ է Գեղեցիկը

Պատասխան`մարդու արտաքինը, շարժու ձևը,արվեստի գործը օրինակ` նկարը,քանդակը,բնությունը այս բոլորը կարելի է համարել Գեղեցիկ

Հարց 2

Նշանաոր մարդիկ ինչպես են բնութագր է գեղեցիկը

Պատասխան`Մեծ մտածոխ Պյութագորասը գեղեցիկ է համարել նեղդաշնակը

Ըստ Պլատոնի ինչ օգտակար է դա գեղեցիկ է