Ես կարողանում եմ:Ոսկերչություն

Ես կարողանում եմ գլանեմ մետաղներ գլանման ժաման ես կարողանում եմ ստանալ տարբեր ձևրի մետաղներ:Ես արդեն կարողանում եմ պատրաստել խաչեր, մատանիներ, կալցոներ և շղթաներ:Ես արդեն պատրաստել եմ մի քանի խաչեր, մատանիներ և կալցոներ:Ես հիմա պատրաստում եմ շղթա: Ես նաև գիտեմ որ ոսկու խտությունը 19,3կգ դմ3  է, ոսկին հալման ջերմաստիճանը 1064% C, արծաթի խտությունը 10,5կգ դմ3  է,արծաթը հալվում է 960,5% C ջերմաստիճանում, պլատինի խտությունը 215կգ դմ3 է, պլատինը հալման ջերմաստիճանը 1773% C:Ես կարողանում եմ նաև հաշվել ոսկու հարգը օրինակ՝ վերցնում եմ 3գրամ 999.9 հարգի  ոսկի որից պետք է ստանալ 585 հարգի ոսկի  հաշվարկը կատարում ենք հետևյալ կերպ

999.9/585=1.7

3*1.7=5.1   արդյունքում կստացվի 5.1 գրամ 585 հարգի ոսկի