11 Դասարան

Քաղաքագիտություն

14.12.2015
Պատժի տեսակներ

Ամենատարածվաց պատիժը տուգանքն է բերել չորս օրինակ տուգանքի հետ կապված

1.Գերազանցել է արագությունը


28.09.2015

Քաղաքագիտություն

1.Ինչ է Քաղաքագիտությունը

Պատասխան՝Քաղաքագիտությունը գիտություն է որը ուսումնասիրում է, և հետազոտում է պետության ներքին և արտաքին քաղաքականության խնդիրները և հարցերը:

2.Ինչ էնք հասկանում Քաղաքականություն ասելով

Պատասխան՝Առաջին անգամ քաղաքականություն տերմինը օգտագործվել է Հին Հունաստանում, Հունարեն քաղաքականություն նշանակում է Պոլետիկա:

3.Ինչով է զբաղվում կամ ինչ է իրենից ներկայացնում Քաղաքականությունը

Պատասխան՝Քաղաքականություն նշանակում է պետության կառարման արվեստ:

4.Քաղաքականության ինչ տիպեր կան

Պատասխան՝Գույություն ունեն քաղաքականության երկու տիպ 1.ներքին 2.արտաքին

5.Ինչով է զբաղվում ներքին քաղաքականություն

Պատասխան՝Ներքին քաղաքականությունը զբաղվում է երկրի ներսում տեղի ունեցող հարցերով:Օրինակ՝ Օրենքների ստեղծումով, տնտեսական առևտրական հարցերով,գիտության կրտության հարցերով, առողջապահության հարցերով,հանցագորցության դեմ պայքարերով,սահմաները պահող,քաղաքաշինության հարցերով այսինքն շինարարությամբ:

6.Ինչով է զբաղվում Երկրի արտաքին քաղաքականությունը

Պատասխան՝Երկրի արտաքին քաղաքականությունը զբաղվում է արտաքին հարցերով:Օրինակ՝ Հարաբերություն էր է հաստատաում աշխարհի տարբեր երկրների հետ,այտ երկրների հետ կնքում է միջազգալին պայմանագրեր օրինակ՝տնտեսական պայմանագրեր, մշակույթի պայմանագրեր,առևտրական պայմանագրեր,ֆինասական պայմանագրեր և այլ պայմանագրեր:Արտաքին քաղաքականության միակ զբաղվող մարմինը դա տվյալ պետության արտաքին գործերի նախարարություն է և դեսպաները:

05.10.15

Պետություն

Հարց 1

Ինչ է Պետություն

Պատասխան՝Պետությունը դա քաղաքական կազմակերպություն է:

Պետություն դա տարածք է որը ունի սահմաներ:

Որը ունի իշխանության մարմիներ:

Որը ունի հասարականություն:

Հարց 2

Ինչ էնք հասկանում պետույան սահմաներ

Պատասխան՝ Այն պետությունը որոնք ունեն սահմաներ ծովերի և օվկիանոսների հետ, այտպետություները ունեն ջրային սահմաներ:Այն պետություները որոնք չունեն սահման ծովերիև օվկիանոսների հետ նրանց սահմաները կոչվում է ցամաքայինսահմաներ:Օրինակ՝Հայաստանի Հանրապետությունը:Բոլոր պետություն ունեն օդայինսահմաներ:

Հարց 3

Ինչ էնք հասկանում իշխանության մարմիներ ասելով և որոնք են դրանք

Պատասխան՝Իշխանության մարմիները լիազորված են ժողովրդի կողմից պետությունըկառավարելու:Պետության կառարավումը իրականացվում է օրեսդիր, գործադիր, դատականիշխանության մարմիները:

Հարց 4

Ինչ ենք հասկանում օրեսդիր մարմին ասելով

Պատասխան՝Օրեսդիր մարմինը դա Հայաստանի Հանրապետությունում Ազգային ժողովնէ:Ազգային ժողովը բաղվում է օրենքներ ստեղծել զբաղվելով:

Հարց 5

Գործադիր մարմինը

Պատասխան՝Գործադիր մարմինը դա կառավարություն է որի անդամները նշանակովի է, կառավարության ղեկավարի անվանում են վարչապետ:

Հարց 6

Դատական իշխանությունը

Պատասխան՝ Դատական իշխանությունը դա դատարան է որը իրականացնում էարդարատրություն:

26.10.2015

Օրեսդիր մարմին

Հարց 1

Ազգային ժողովի պատմագաորները քանի տարեկանից են ընտրվում և քանի տարեկանով

Պատասխան՝Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացի որը վերջին հինգտարում ապրել է Հ.Հ. և երկար ժամանակով չի բացակայել և նրա 25տարեկանը լրացեր է նաիրավունք ունի ընտրվի պատմագաոր:

Հարց 2

Ընտրություները ինչ կառքով են անցկացվում

Պատասխան՝օրենքի համաձայն ընտրություները անցկացվում են համամասնական ևմեծամասնական ընտրակակով:համամասնական նշանակում է որ ընտրողը ընտրում է որևէկուսակցություն կամ մի քանի կուսակցություներից բաղկացած դաշինքի:Իսկմեծծամասնական ընտրակակով այն է որ ընտրում ես որվէ անհայտ մարդու:

02.11.2015

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն

Հարց 1

Հ.Հ. կառավարությունը ինչպիսի մարմին է

Պատասխան՝Գործադիր մարմին է և ձևավորում է ոչ թէ ընտրություների միջոցով այլազգային ժողովի կողմից ու նախագահի ներկայացմամբ ձևաորվում է կառավարությունը:

Հարց 2

Ով է ղեկավարում կառավարությունը

Պատասխան՝Վարչապետը որին նշանակում է Հանրապետության նախագահը:Դրանից հետո վարչապետի պաշտոնը դրվում է Ազգային ժողովի քվյարկությանը:

Հարց 3

Ինչ կառուցվածք ունի Հայաստանի կառավառությունը

Պատասխան՝Կառավարությունը բախկացած է նախարարություներից:Որոնց թիվը հասնում է 18-ի:

Հարց 4

Որ նախարարություներն են համարվում ուժային նախարարություն

Պատասխան՝Պաշպանության նախարարությունը,Ոստիկանությունը,                    Ներքին զորքեր,Ազգային Ավտագության ծառայությունը ինչպես նաև Սահմանապահ զորքերը:

Հարց 5

Հ.Հ. կառավարությունը ինչ գործարույթներ է իրականացնում

Պատասխան՝

1.Կառավարության ծրագիրը

2.Տարեկան ծրագիրը

3.Ամենակարևորը Պետական բյուջե

4.Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր

և այլ ծրագրեր:

Հարց 6

Ինչ միջոցառումներ է իրականացնում կառավարության կողմից

Պատասխան՝Ամսվամեջ արնվազն չորս անգամ տեղի է ունենում կառավարության նիստեր,ամեն հինգշաբթի օր տեղի է ունենում Վարչապետի գլխավարության տեղի է ունենում կառավարության նիստ եթե Վարչապետը բացակայում է կառավարության նիստը վարում է փող Վարչապետը այսինքն Տարածքային Կառարման Նախարար:

Հարց 7

Ուրիշ որ պաշտոնյան իրավունք ունի խեկավարել կառավարության նիստը

Պատասխան՝Կառավարության նիստը կարող է ղեկավարել Հ.Հ. Նախագահը:

09.11.2015

Հ.Հ. դատական համակարգ

Հարց 1

Ինչ էք հասկանում դատական համակարգ ասելով

Պատասխան՝Դատարանը արդարադրության մարմին է որը իրականացնում է արդարադատություն:

Հարց 2

Հ.Հ. դատական համակարգը քանի մասից է բաղկացած

Պատասխան՝Բաղկացած է եռաստճան դատարաներից:

Հարց 3

Որոնք են դրանք

Պատասխան՝Առաջին ատյանի դատարան կամ ընդհանուր իրավասության դատարան:Երկրորդ ատյան վերաքննիչ դատարան որը իր հերթին բաժանվում են երեք ենթամասի

1.Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան

2.Վերաքննիչ քրեական դատարան

3.Վերաքննիչ վարչական դատարան:

Երորդ ատյան Վճռաբեկ դատարան:

Հարց 4

Հ.Հ. ում ուրիշ ինչ դատարաներ են գործում

Պատասխան՝Տնտեսական դատարան,Վարչական դատարան,Սահմադրական դատարան:

23.11.2015

Դատարան

Հարց 1

Ինչ էնք հասկանում դատարան ասելով

Պատասխան՝Դատարանը արդրատարության համակարգ է այսինքն …:

Հարց 2

Երբ ընդունվել օրենք դատարաների մասին

Պատասխան՝1996թ. Նոյեմբերի 8-ին հրապարակվեց ՀՀ նախագաահի հրամանագիրը <<ՀՀ դատասիրական բարեփոխումների մասին>>

Հարց 3

Երբ է ընդունվել եռաստիճան դատարաների մասին

Պատասխան՝1999թ. Հունվարի 12-ից

Հարց 4

Որոնք են այդ դասարաները

Պատասխան՝

Առաջին ատյանի դատարան որի անուն է  ընդհանուր իրավասության դատարան:

Երկրորդ ատյանի դատարան որի անուն է վերաքնիչ դատարաններից:

Երորրդ ատյանի դատարան որի անուն է վճռաբեկ դատարանից:

Հարց 5

Հայաստանի Հանրապետության ուրիշ ինչ դատարաներ են գործում

Պատասխան՝Գործում է նաև Վարչական դատարան,Տնտեսական դատարան և Սահմանդրական դատարան:

Հարց 6

Միջազգային ինչ դատարաներ գոյություն ունեն

Պատասխան՝Մարդու իրավունքների պաշպանության միջազգային դատարան որը գտնվում է Հոլադիայում Հագա քաղաքում:Միջազգային ռազմական զինորական դատարան որը գտնվում է Բելգիայում:Միաորված ազգերի կազմակերպության դատարանը որը գտնվում է ԱՄՆ-ում:

30.11.2015

Քրեանկան Իրավունք

Հարց 1

Ինչ էնք հասկանում քրեական իրավունք ասելով

Պատասխան՝Իրավունքի ճուղ է որը պայքարում է բոլոր տեսակի քրեակակ հանցագործություներ դէմ:

Հարց 2

Ինչ էնեք հասկանում հանցագործություն ասելով

Պատասխան՝Պետության, Հասարակության և անձի դէմ ուղղված ցանկացած ոտնձգություն կոչվում է հանցագործություն:

Հարց 3

Հանցագործության ինչ տեսակներ գիտեք

Պատասխան՝տեսակները հետևլյարնեն

1.Թեթև հանցագործություն օրինակ՝խուլիգանություն այս դեպքում տուժողը ստանում էշատ քիչ վնաս:

2.Հանցագործություն օրինակ՝բնակարին գողություն,գրպանահատություն,մարդուն միջին չափի մարմնական վնասի պատճառում օրինակ՝դանակահարություն որը չի վնասեր մարդու կյանքին կամ կաշառք ստանալ ոչ մեծ չափի օրնակ՝20-30հազար:

3.Ծանր հանցագործություն օրնակ՝սպանություն,…:

Հայոց լեզու

30.09.2015

ՍԻՐԵՑԻ, ՅԱՐՍ ՏԱՐԱՆ.

Սիրեցի, յարս տարան.

Յարա տըվին ու տարան

-Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,

Սիրտս պոկեցին, տարան:

Ցավս խորն է, ճար չըկա,

Ճար չըկա, ճար անող չըկա,

-Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,

Սրտացավ ընկեր չըկա:

Լա՛վ օրերս գնացի’ն,

Ափսո’ս ասին, գնացի’ն.

-Էս ի՞նչ զուլում աշխարհ է,

Սև դարդերս մնացին…

Ավետիք Իսահակյանը <<Սիրեցի, յարս տարան>> բանաստեղծությունը գրել է իր սիրած աղջկա մասին, նրա սիրած աղջիկը նրանից հեռացավ,:Նրա ծնողները այտ աղջկանից հեռացրեցի և նա մնաց մենակ:Այս բանաստեղծությունը մեջ սև և սպիտակ գույն էր այս բանաստեխծությունը կոտրված սիրո մասին էր:Այս բանաստեղծությունը շատ հեշտ էր:

15.04.2015

Ապուշ կտրել-ապշել,շշմեր

Հոքի հանել-ներվանացնել

լույս աշխարհ գալ-ծնվել

լեզվի տալ-երես առնել

սիրտ անել-համարցակել

օձի լեզուն թափել-խորամանկել

քամուն տալ-վատնել

ծեր աղվես-շատ խորամանկ

իր ձին քշել կամ իր էշը քշել-համառել

աչկերը կապել-հիմարացնել,միամտացնել

17.02.2015

Հարց 1

Տրված գոյականներից կազմել ածականներ

Հայ-Հայկական
Հույն-հունական
Ռուս-ռուսական
Պարսիկ-պարսկական
Ասորի-ասորական
Թաջիկ-թաջիկական
Աֆղան-աֆղական
Քուրդ-քրդական
Աղվան-աղվանական
Թաթար-թաթարական
Չեխ-չեխական
Լեհ-լեհական
Լատիշ-լատիշական
Չին-չինական
Շվեդ-շվեցական
լեզու-լեզվական
բեկոր-բեկորային
ժամանակ-ժամանակակակից
կարգ-կարգային
օր-օրական
գիր-գրական
բառ-բառային
բառարան-բառարային
արքա-արքայական
թագաոր-թագաորական
կյանք-
ցեղ-ցեղական
պապ-պապենական
հայր-հայրական
մայր-մայրական
հայրապետ-հայրապետյան
հեղինակ-հեղինակական
անուն-
այբուբեն-այբենական
քարոզիչ-
թարգմանիչ-թարգմանչական
խոսակից-խոսակցական
մաշտոց-մաշտոցյան
դանիել-
երևան-երևյան
կովկաս-Կովկասյան
իրան-իրանական
կիսամյակ-
գաղափար-

Հայոց Պատմություն

17.12.2015

Հայ ազգային կուսակթյուներ

Հարց 1

Ինչ էնք հասկանում կուսակթություն ասելով

Պատասխան՝Կուսակթություն դա քաղաքական կազմակերպություն է որըբաղկացած է մարդկանցից:Ցանկացած կուսակթուցուն ունի իր ծրագիրը ևկանոնադրությունը:

Հարց 2

Որոնք են եղել Հայ ազգային առաջին երեք կուսակթյուները

Պատասխան՝

1.Արմենականեր

2.Հնչակյաներ

3.Դաշնակներ

1.Արմենակաների կուսակթյունը բացվել է 1885թ. Աշնանը Վան քաղաքում:Հիմնադիրներնեն եղել Մկրտիչ Ավետիսյանը (Թերմելզերյան) և Արմենիա թերթի խմբագիր Մկրտիչ Հոթոգոնյան:Արմենիա թերթը տպագրվել է Մարսել քաղաքում:

2.Հնչակյան կուսակթյունը բացվել է 1887թ. Ժնև քաղաքում Օգոստոսին:Ազատության համար նրանք ստեղծեցին այս կուսակթյունը:Եղեկավարներն են եղել ԱվետիսՆազաբեքյան,                                  Մարո Վարդանյան,Ռուբեն Խազարան,ԳաբրելԿաֆյար:

  1. 1898թ. Թիֆլիսում բացվեց Հայ հեղափողական Դաշնակ կուսակթյունը:

10.12.2015

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիր

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիր, Ռուսաստանի և Օսմանյան կայսրության միջև 1878 թվականի փետրվարի 19 (մարտի 3-ին) Կոստանդնուպոլսի արվարձան Սան Ստեֆանոյում կնքված նախնական հաշտութան պայմանագիր, որով ավարտվեց 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմը։ Մեծ նշանակություն է ունեցել բալկանյան ժողովուրդների` թուրքական լծից ազատագրման և Հայկական հարցի միջազգային դիվանագիտության ասպարեզում հայտնվելու գործում։ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի դրույթները վերանայվել են Բեռլինի կոնգրեսի արդյունքում ընդունված փաստաթղթում։

Ստորագրել են փետրվարի 19-ին (մարտի 3)-ին Սան Ստեֆանոյում (Կոստանդնուպոլիսի մոտ) Ռուսաստանի կողմից կոմս Ն. Իգնատեն ու U. Նելիդովը, Թուրքիայի կողմից՝ Սավֆետ փաշան ու Սահադուլլահ բեյը։

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը երաշխավորում էր Թուրքիայի ստանձնած պարտավորությունների կատարումը, այն է. «անհապաղ կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից բխող բարելավումներ և բարեփոխումներ»:

Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի ստորագրումը, 1878 թ.

Պայմանագրի հիմնական կետեր

Սան Ստեֆանոյի պայմանագրով Չերնոգորիան, Սերբիան և Ռումինիան անկախ էին ճանաչվում։ Բոսնիա և Հերցեգովինան ինքնավարություն էին ստանում Օսմանյան կայսրության շրջանակներում։ Բուլղարիան (Արևելյան Ռումելիայով, Մակեդոնիայով և Թրակիայի մի մասով՝ մինչև Սալոնիկ և Էգեյան ծով) հռչակվում էր ինքնավար իշխանություն՝ տերությունների համաձայնությամբ և Բարձր դռան կողմից հաստատվող իշխանությունով։ Թուրքական զորքերը դուրս էին բերվում Բուլղարիայից, իսկ ռուս, զորքերը մնում էին այնտեղ՝ 2 տարի ժամկետով։

Թուրքիան պարտավորվում էր Ռուսաստանին վճարել 1410 միլիոն ռուբլի ռազմատուգանք, որի մեծ մասը (1100 միլիոն ռ.) փոխարինվում էր տարածքային զիջումներով. եվրոպական մասում՝ Տուլչայի սանջակի դիմաց Ռուսաստանը ստանում էր 1856-ի Փարիզի պայմանագրով իրենից անջատված Հարավային Բեսարաբիան, ասիականում՝ Արդահանը, Կարսը, Բաթումը, Բայագետը և մինչև Սողանլուղ ընկած տարածքը (տես Բեռլինի կոնգրես 1878 հոդվածին կից քարտեզը)։

Սան Ֆրանցիսկո քաղաքը՝ Բուլգարիայի հարևանությամբ

Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը և հայերը

Հատուկ հոդվածով (16-րդ) նախատեսվում էր վարչական բարենորոգումներ անցկացնել Արևմտյան Հայաստանում։ Պատերազմի հաջող ընթացքը Ռուսաստանի համար և Արևմտյան Հայաստանի մի մասի գրավումը ռուսական զորքերի կողմից ազատագրական հույսեր ներշնչեցին նաև հայ քաղաքական շրջաններին։ 1877 թվականի վերջին Կ. Պոլսի հայոց ազգային ժողովը մերժեց հայերին զորակոչելու սուլթան, իրադեն (հրամանագիր), որով փաստորեն հրաժարվեց զենք վերցնել ռուսական բանակի դեմ։

1878 թվականի հունվարին Կ. Պոլսի պատրիարք Ներսես Վարժապետյանը ազգային ժողովին ներկայացրեց մի տեղեկագիր, որտեղ շարադրված էր Հայաստանի ինքնավարության ծրագիրը՝ Լիբանանի օրինակով (1864-ի կանոնադրությամբ Լիբանանը կառավարում էր քրիստոնյա ընդհանուր նահանգապետը)։ Ծրագիրը, որ ամենայն հավանականությամբ թելադրված էր թուրքական կառավարության և Անգլիայի կողմից, մերժվեց։ Կ. Պոլսի և Անդրկովկասի հայ քաղաքական շրջանների (որոնք արևմտահայության ազատագրության հարցը կապում էին Ռուսաստանի հետ) ճնշման տակ Կ. Պոլսի պատրիարքն իր ներկայացուցչի՝ Ադրիանուպոլսի առաջնորդական փոխանորդ Գևորգ վարդապետ Ռուսչուգլյանի միջոցով (որին միացան Ստեփան Ասլանյանը և Հովհաննես Նուրյանը), իսկ ավելի ուշ նաև անձամբ շփման մեջ մտավ ռուսական հրամանատարության (Մեծ իշխան Նիկոլայ. Նիկոլաևիչ) և դիվանագիտական ներկայացուցիչների (Իգնատև, Նելիդով) հետ ու խնդրագիր հղեց Ալեքսանդր II կայսրին։ Նույն ժամանակ, Գրիգոր Արծրունու նախաձեռնությամբ, խընդրագիր ներկայացվեց Կովկասի փոխարքային։ Ռուսական կառավարությունը համաձայնեց հայերի վերաբերյալ հատուկ կետ մտցնել ռուս-թուրքական պայմանագրում։ Այս հոդվածը չէր կարող գոհացնել հայերին, քանի որ այնտեղ խոսք անգամ չկար նրանց ակնկալած ինքնավարության մասին։ Հոդվածի այդպիսի չափավորությունը բացատրվում էր Ռուսաստանի վրա Անգլիայի դիվանագիտական ճնշումով, որը վտանգված էր տեսնում իր շահերն Ասիայում, ինչպես նաև Հնդկաստան տանող ճանապարհներին։

Նոր պատմության շրջանում առաջին անգամ Հայաստան անվանումը և հայերը հիշատակվում էին միջազգային դաշնագրում:Պայմանագրի 16-րդ հոդվածում ասվում էր. «Նկատի առնելով այն, որ ռուսական զորքերի դուրսբերումը նրանց կողմից գրավված Հայաստանի` Թուրքիային վերադարձվելիք վայրերից, կարող է այնտեղ առիթ տալ բախումների և բարդությունների, որոնք երկու պետությունների բարի հարաբերությունների վրա կունենան վնասակար ազդեցություն, Բարձր Դուռը պարտավորվում է անհապաղ կենսագործել հայաբնակ մարզերի տեղական կարիքներից հարուցվող բարելավումներ և բարենորոգություններ, և զերծ պահել հայերի անվտանգությունը քրդերից և չերքեզներից»։ Պայմանագրի 19-րդ հոդվածով Ռուսաստանին էին անցնում Կարսը, Արդահանը, Բայազետը, Բաթումը, Օլթին, Արտանուջը, Արդվինը, Ալաշկերտը, Կաղզվանը և Խումարը։։ Պայմանագրի 19-րդ հոդվածով Ռուսաստանին էին անցնում Կարսը, Արդահանը, Բայազետը, Բաթումը, Օլթին, Արտանուջը, Արդվինը, Ալաշկերտը, Կաղզվանը և Խումարը։

Տունը, որտեղ ստորագրվել է Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը

10.09.2015

Հայաստանը 17-18դարերում

Հարց 1

Նշվաց ժամանակի ինչ գործիչներ գիտենք

Պատասխան՝ Իսրաել Օրի, Հակոբ Ջուղայեցի, Շաբ Մուհաբ,Դավիտ Բեկ և այլ:

Հարց 2

Երբ է տեղի ունեցել Էճմիածինի ժողովը

Պատասխան՝ 1607թ

Հարց 3

Ով է եղել Իսրաել Օրին

Պատասխան՝ Հայ ազգային գործիչ որը եղել է Իտալիայում, Ֆրանսիայում, Գերմանիա Ռուսաստանում,Իրանում և պայքարեր է Հայաստանի ազատագրելու համար:

Հարց 4

Երբ է տեղի ունեցել Անգելա կոտեղի ժողովը

Պատասխան՝  որը ղեկավարում էր Իսրայել Օրին որի նպատակն էր կրկին օգնություն ստանար Եվրոպայից:

Հարց 5

Ինչպես ավարտվեց Իսրաել Օրի գործողությունը

Պատասխան՝ 1807, 1809 թվականերին եղավ Իրանում:

Դրանից հետ եկավ Հայաստան հանդիպեց Արցախի կաթողիկոս Եսա Հասայի հետ:Նրանք երկուսով մեկնեցին Ռուսաստան:

Հարց 6

Ով է եղել Դավիթ Բեկը

Պատասխան՝ Նա եղել է Հայ ազգային գործիչ և զորավար:Նա ղեկավարել էՍյունիքի ապստաբուստությունը:

Հարց 7

Ինչ զինակիցներ է ունեեցել Դավիթ Բեկը

Պատասխան՝ Նրա զորքը հասել է 10.000զինորի Դավիթ Բեկի զորավարներից են եղել Մխիթար Սպարապետը,Տեր Ավետիսը,Փասարդանը,Բարադունը,Թորոսը և այլ:

10.09.2015

Դավիթ Բեկ

Հարց 1

Ով է եղել Դավիթ Բեկը

Պատասխան՝Հայ նշանաոր զորավար

Հարց 2

Ինչ զինակիցներ է նա ունեցել

Պատասխան՝Մխիթար Սպարապետ,Տեր Ավետիս,Թորոս,Պապ,Բախդուար,Բայանդուր և ուրիշներ

Հարց 3

Որ բերդն է եղել Դավիթ Բեկինը

Պատասխան՝Հալի ձոր բերդ

Հարց 4

Ինչ հաղթանակներ է տարել թշնամիների դեմ

Պատասխան՝Ջևանշիր Թուրքական ցեղի նկատմամբ,Չավունդուրի ճակատամարտներ երբ Դավիթ Բեկը հաղթեց Պարսիկներին,Հայերը գրավեցին Պարսիկներից Զևա և Որատան բերդերը:

Հարց 5

Երբ Թուրքերը ներխուժեցին Սյունիք

Պատասխան՝1727թվին գարնանը

Հարց 6

Ով շարնակեց պայքարը Դավիթ Բեկի մահվանից հետո

Պատասխան՝1728թվականին Դավիթ Բեկի մահվանից հետո պայքարը շարնակեց Մխիթար Սպարապետը 1728-1730թթ.:Մխիթար Սպարապետը տարավ շատ հախտանակներ բայց ամենա նշանաորը …:

24.09.2015

Հարցաշար Հայոց ժողովրդի պատմությունից

Հարց 1

Թվարկել Հայկական լեռնաշխարհի և Հայաստանի Հանրապետության բարձր լեռնագագաթները

Պատասխան՝Հայկական լեռնաշխարհի առաջին և երկրրորդ

Հարց 2

Մեծ Հայքը որքան տարացք ունի քանի նահանգ և գավար ունի

Պատասխան՝Մեծ Հայքի տարածքը 311հազար 15նահանգ ունի 191գավար

Հարց 3

Որքան է Փոքր Հայքի տարացքը

Պատասխան՝ Փոքր Հայքի տարացքը 80հազար

Հարց 4

Հայաստանի որ մայրաքաղաքները չէն կարուցվել Արարատ դաշտում

Պատասխան՝2մայրաքաղաք չէն կառուցվել Վանը և Տիգրանակերտը

Հարց 5

Որքան է Կիլիկիայի տարացքը և որտեղ է գտնվում Կիլիկիան

50հազար քառակուսի կիլոմետր է և գտվում է Փոքր Ասիայի հարավ-արևայն մասում

Հարց 6

Ինչ խոշոր գետեր և լճեր գիտեք Հայաստանի Հանրապետությունում

Կուռ գետ-1100կիլոմետր

01.10.15

Հայ ժողովրդի պատմություն

Հարց 1

Ինչու էնք մենք մեզ կոչում Հայ մեր երկիրը Հայաստան

Պատասխան՝

1.Հայկ Նահապետի անունից մեր երկիրը կոչվում է Հայաստան իսկ մեզ կոչում էնք Հայ:

2.Հայկական լեռնաշխարհում ապրել են Հայասա ցեղ և այդ ցեղից էլ կոչվել է Հայ Հայաստան բառը:

Հարց 2

Ինչու օտարները մեր երկիրը կոչում են Արմենիյա իսկ մեզ Արմեներ

1.Արմենիյա բառը կապվաց է Հայկ Նահապետի սրնդից Արամ անունով մարդուբառից:

2.Հայկական լեռնաշխարհում ապրել է Արմեներ ցեղը:

Հարց 3

Հայերին ինչպես են անվանել Վրացիները

Վրացիները մեզ անվանել են Սոմեխի:Ըստ Վրացիների Հայկականլեռնաշխարհում ապրել են Սոմեխի ցեղի այտ պատճարով էլ մեզ անվանե ենՍոմեխի:

Հարց 4

Հայերի ծագման վերաբերյալ քանի տեսակետ գոյություն կա

Պատասխան՝

1.Նախաքրիսոնեական քրիստոսից առաջ թվականին 11-ին Հայկ ՆահապետըԽոշա գետի ափին հախթեց Բաբելոնի առքա Բելին և Հայյկի անունից առաջացելէ Հայաստան պետությունը:

2.Ջրհեխից հետո փրկվեց միայն Նոյը իր ընտանիքի հետ:Ջրհեխից հետո Նոյը իր որդիների Սեմի, Քամի և Հաբեթի հետ իչավ Արարատ լեռից:Սեմը և Քամը հեռացան Հայաստանից Հաբեթը մնաց Հայաստանում:Հաբեթը ուներ Թորգոմ անունով որդի որը կառուցում է իր տունը … ունենում է ութ որթիներ մեծի անունը Հայկ էր որից արաջացել է Հայաստան պետությունը

3.Ըստ Հյուների Հայ ժողովրդի հիմնադիր է եղել նավաստի Հյուն Արմենյոս որից առաջացել է Արմենիա բառը:

4.Ըստ Վրացիների Թորգոմը ուներ ութ որդի Թորգոմից մահից առաջ իր որդիներին կտակ է թողնում Հայկին թոխում է Հայաստանը մյուս որդուն Քարթլոսին կտակում է Վրաստանը Կովկասյան լեռները Կովկաին Եգերոսին կտակում է Սև ծովի հավային մասը Բաբոսին կտակում է Քուր գետի Արևլային կողմը բոլորը ստանում են իրենց ժառագուցունը բացի փոքր որդու Հերոսից:

08.10.2015

Հարց ու պատասխան Հայոց Պատասխանից

Հարց 1

Երբ է տեղի ունեցել Էջմիածինի ժողովը

Պատասխան՝1677թվականին Հակոբ Ջողայեցի գլխավարության

Հարց 2

Երբ է տեղի ունեցել Անգելակոթի ժողովը

Պատասխան՝1699թվականին Իսրաել Օրի գլխավարության

Հարց 3

Իսրաել Օրին որ երկրներում է եղել

Պատասխան՝Իտալիա,Ֆրանսիա,Գերմանիա,Ռուսաստան,Պարսկաստան:

Հարց 4

Օվքեր են ղեկավարել Սյունիքի և Արցախի ազատագրական պայքարը

Պատասխան՝Սյունիքում Դավիթ Բեկը և Մխիթար Սպարապետ

Արցախում կաթողիկոս Եսայի Հասանի Ջարալյան:

Հարց 5

Ինչ էնք հասկանում սխնաղ ասելով

Պատասխան՝ Ռազմական պաշպանական ամրոց

Հարց 6

Որ թվականին է տեղի ունեցել Հալիձորի ճակատամարտը

Պատասխան՝1727թվականին Մարտին Հայերի և Թուրքերի միջև:Հայերիհաղթականով ավարտվեց:

Հարց 7

Երբ է տեղի ունեցել Օդիբադի ճակատամարտը

Պատասխան՝1730թվականին Մխիթար Սպարապետը հաղթեց Թուրքերին:

Հարց 8

Որ թվականին Թուրքերը մտան Արցախ

Պատասխան՝1725 թվականի գարնան 6000զորքով մտան Արցախ Հայերըկոտորեցին բորոլին:

Հարց 9

Երբ են Թուրքերը պաշարել Երևանը

Պատասխան՝1724թվականին Հունիսի 7-ից մինչև Սեպտեմբերի 24 թշնամինտվեց 20հազար զոհ:

Հարց 10

Ով է եղել Հովսեփ Էմինը

Պատասխան՝Հայ ազգային գործիչ մեծ Հայրենասեր:1726թվականին հարուստ վաճարականի ընտանիքում:

Հարց 11

Ով է եղել Շամիրա Շամիրյանը

Պատասխան՝Ազգային գործիչ ապրել է Հնդկաստանում, 1771թ. Բացել է տպարան որտեղ տպպագրվեր է շատ գրքեր:

Հարց 12

Ինչ գրքեր են տպագրվեր

Պատասխան՝Տպագրվեր են շատ գրքեր Օրինակ <<Նոր տետրակ>>, որ կոչի Հորդորակ,<<Որոգայթ փարած>>:

Հարց 13

Ինչի մասին է եղել <<Որոգայթ փարած>>գիրքը

Պատասխան՝Օրենքների սահմդրության մասին:

Հարց 14

Ըստ <<Որոգայթ փարած>>գրքի Հայաստանի բարձրագույն իշխանությունըինչ են կոչվերու

Պատասխան՝Հայսատանի բարձրագույն իշխանության մարմինը պետկ էր լիներ Հայոց տունը, այսինքն Ազգային ժողովը:

Հարց 15

Հայոց տան անդամների ինչ անունով են կոչեր

Պատասխան՝Փողանորդներ այսինքն Պատգամաոր, նրանց ընտրելու են ժողովուրդը երեք տարի ժամանակով:

Հարց 16

Կառավարությունը քանի հոգուց է բաղկացած

Պատասխան՝13հոգուց որոնցից մեկը վիճակահանուցյան ընտրվերույ էրՎարչապետ:Իսկ 12 լինելուլ էին նրա խորդակաները:

Հարց 17

Հովսեփ Էմինը որ երկրներում եղավ որ ինչով ավարտվեց նրա գործը

Պատասխան՝Հնդկաստանում,Ռուսաստանում,Անգլիայում,Արցախում, Վրաստանում,Պարսկաստանում և իր մերջո 1770թ. նավով վերադարցավ Հնդկաստան որտեղ տպեց իր գիրքը <<Հովսեփ Էմի կյանքը և արկածները>>:Հովսեփ Էմինը մահացել է 1809թ. և մեծ գործ է արել իր ժողովրդի համար:

15.10.15

Տիգրան Մեծ

Հարց 1

Ով է եղել Տիգրան Մեծը

Պատասխան՝Արտաշեսյան թագաորության 4թագաորն է եղել Արտաշես առաջինի թոռը:

Հարց 2

Երբ է կառավարել Տիգրան երկրորդ մեծը

 

Պատասխան՝Նա կառավարել է 40տարի 95ից Մինջև 55թիվը

Հարց 3

Ինչ երկրներ է նվաճել Տիգրան Մեծը 94թվին

Պատասխան՝Ծոփքը և Օրդուք

Հարց 4

Երբ է Տիգրան Երկրորդ Մեծը դաշինք կնքել Պօնտոս թագաոր Միհդատ 6հետ

Պատասխան՝Քրիստոսից առաջ 94թվականին:Ըստ պայմանագրի Հայաստանը պետկ է նվաճումներ կատարեր երեք ուղություներով Հյուսիս Հարավ Արևելք իսկ Պոնտոսը միայն Արևմուտք:

Հարց 5

Ինչ երկրներ է նվաճել Տիգրան Մեծը

Պատասխան՝Ասորիթ(Սիրիա),Վիք(Վրաստան),Ախվանք(Ադերբեջան),Փյունիքյան (Լիբանյան),Հրաստան(Իսրաել) և այլ:

Հարց 6

Տիգրան Մեծը որ ծովերին հասավ

Պատասխան՝Սև ծովին,Կասպից Ծովին,Կարմիր ծովին,Միջերկական ծովին,Պարսից ծովին:

Հարց 7

Պատասխան Տիգրան Մեծը աղձնիք նահանգում կառուցեց Տիգրանակերտ մայրաքաղաքը

Հաարց 8

Որքան է եղել Տիգրանակերտի պարիսպների բարձրությունը

Պատասխան՝Ըստ Հյուն պատմիչ Ապյանոսի պարիսպները ունեցել են 25մետրբարձություն:

 

Հարց 9

Տիգրանան Մեծի ժամանակ ինչ պատերազմ սկսեց

Պատասխան՝Հայաստանի վրա հարձակվեց Հռոմը:Պատերազմը տեվեց 3տարիՔ.ա.69-66թթ.:

Հարց 10

Ինչ ճակատամարտեր են տեղի ունեցել

Պատասխան՝Ք.ա.69թ. Հոկտեմբերի 6-ին տեղի է ունեցել Տիգրանակերտ ճակատամարտը Հայերը պարտություն կռեցին:

Ք.ա.68 Սեպտեմբերի 22-ին տեղի է ունեցել Առածանի ճակատամարտը Հայերը այս անգամ հաղթեցին Հռումեացի զորավար Լուկօլոսին:

Հարց 11

Ինչով ավարտվեց այս ճակատամարտը

Պատասխան՝Ք.ա.66թ. գարնանը հարձակվեց Հռոմեացի զորավար  ԳնեոսՊոմպեոսը և Տիգրան Մեծը հաշտություն խնդրեց:

Հարց 12

Որ թվականին կնքվեց պայմանագիր

Պատասխան՝Ք.ա. 66-թվականին Սեպտեմբերին Արտաշարտում կնքվեցհաշտության պայմանագիր:Ըստ պայմանագրի Հայաստանը զրկվեց իրարտաքին նվաճումներից:Հայաստանին մնաց միայն Հյուսիսային ՄիջագետքըՄծբմի քաղաքը:

Հարց 13

Որքան ռամատուգանք է վճարել Հայաստանը

Պատասխան՝Հայաստանը վճարեց 6000տաղանդ արծաթ ռազմատուգանք:Մի տաղանդ արծաթը կշռում է 16կգ:

Հարց 14

Ով է հաջորդեր Տիգրան Մեծին

Պատասխան՝Իր որդի Արտավազդ 3-րդ Ք.ա.55-34թթ. Նա լավ կրթություն էստացել ու գրել է շատ գրքեր, ճառեր, ողբերգություներ, թատրոնի պիեսներ,

 

29.10.2015

Արտաշես Ա

Անունը Տարեթվեր Իշխել է
ԱրտաշեսԲարեպաշտ մ.թ.ա. 230-մ.թ.ա. 160 մ.թ.ա. 189-մ.թ.ա. 160
Արտավազդ Ա մ.թ.ա. ?-մ.թ.ա. 115 մ.թ.ա. 160-մ.թ.ա. 115
Տիգրան Ա մ.թ.ա. ?-մ.թ.ա. 95 մ.թ.ա. 115-մ.թ.ա. 95
Տիգրան Մեծ մ.թ.ա. 140-մ.թ.ա. 55 մ.թ.ա. 95-մ.թ.ա. 55
Արտավազդ Բ մ.թ.ա. ?-մ.թ.ա. 34 մ.թ.ա. 55-մ.թ.ա. 34
Արտաշես Բ մ.թ.ա. ?-մ.թ.ա. 20 մ.թ.ա. 30-մ.թ.ա. 20
Տիգրան Գ մ.թ.ա. ?-մ.թ.ա. 8 մ.թ.ա. 20-մ.թ.ա. 8
Տիգրան ԴԷրատո մ.թ.ա. 8-մ.թ.ա. 5,
Արտավազդ Գ Մ.թ.ա.5-թ.ա.2
Տիգրան ԴԷրատո մ.թ.ա. 2-մ.թ.ա. 1
Նշումներ
Զարեհի որդի,Երվանդյան
Արտաշես Ա-ի ավագորդի
 Արտաշես Ա-ի կրտսեր որդի
Տիգրան Ա-ի կրտսերորդի
Տիգրան Մեծի որդի
Արտավազդ Բ-ի ավագորդի
Արտավազդ Բ-իկրտսեր որդի
Տիգրան Գ որդին ևդուստրը
Արտավազդ Բ փոքրորդին
Տիգրան Գ որդին ևդուստրը

05.11.2015

Արտաշես Ա

1.Հողային բարեփողում

2.Մայրաքաղաք Արտաշատի կառուցում

3.Չորս զորավարուցյուների ստեղծում

4.Մեծ Հայքի տարածքի բաժանում 120շրջաների որոնք կոչվում են Ստրագերիաներ

5.Ճշտեր է տոմարը օրացույցը և այլ:

Հարց 1

Ով է հաջորդել Արտաշեսին

Պատասխան՝Իր որդին Արտավազդ Առաջինը Ք.ա.160-115թթ.:Նրա օրոքՀայաստանը ընդունեց Պարթևների գերիշխանությունը:

Հարց 2

Ով է հաջորդել Արտավազդ Առաջինին

Պատասխան Տիգրան Առաջինը Ք.ա.115-95թթ.:

Հարց 3

Նկարագրել Տիգրան երկրրորդ Մեծին

Պատասխան՝Տիգրանը կառարարել է 40տարի Ք.ա.95-55թթ.:

Տիգրան Մեծը նվաճել է բազմաթիվ երկրներ Վիրք (Վրաստան), Աղվանքը(Ադրբեջան),Ասորիք(Սիրիյա),Պաթևստան(Իրան),Փյունիքյա(Լիբանյան), Հրեաստան(Իսրաել) և այլ երկրներ:Տիգրան Մեծի տերության մեջ խոսում էին15լեզուներից ավելին լեզուներովԱրաբերեն,Ասորերեն,Վրացերեն,Հունարեն,Արամարերեն,Պարսկերեն,Եբրարերեն և այլ լեզուներով:Տիգրան Մեծի պետությունը զբաղեցնում է երեք միլիոնքառակուսի կիլոմետր տարածք:Սահմաները ձգվում էր Եգիպտսից մինջև ՄիջինԱսիա,Սև ծովից մինջև Կասպից ծոց,Կասպից ծոցից մինջև Միջերկականծով:Տիգրան Մեծի զորքը եղել է 300.000:Տիգրան Մեծը կառուցել է Տիգրանակերտմայրաքաղաքը, որտեղ բնակվեր է 120.000մարդ:Տիգրան Մեծի օրոքՀայաստանի վրա հարցակվեց Հռոմը և կնքվեց Արտաշեսի պայմանագիրը:

19 դարի Ռուս-Պարսկասկան պատերազմները

Հարց 1

Քանի պատերազմ է եղել

Պատասխան՝երկու պատերազմ 1.1804-1813թթ. 2.1826-1828թթ.

Հարց 2

Ինչ ճակատամար են տեղի ունեցել 1804-1813

Պատասխան՝Այս պատերազմի ժամանակ երկու անգամ պաշարվել է Երևանը1804-1808թթ.:1805թ. Ռուսները Պարսիկներից գրավարել են Շիրակը և Ղարաբաղը:

Հարց 3

Որ թվականին կնքվեց Գուլիստանի պայմանագիրը

Պատասխան՝1813թ. Հոկտեմբերի 12 Ղարաբաղի Գուլիստան գյուղում կնքվեցԳուլիստանի պայմանագիրը Ռուսաստանի և Պարսկաստանիմիջև:Ռուսաստանին անցավ Լոռին, Շիրակը,Ղարաբաղը,Գանձակը,Շամշադինը:

Հարց 4

Համառոտ ներկայացրեք Ռուս-Պարսկական պատերազմը

Պատասխան՝ 1826թ. Հուլիս 26-ին 60հազարանոց պատերազմը Աբաս Միզայի գլխավարության հարձակվեց Շուշի վրա 47օր Հայերը Ռուսները կրվեցինՊարցիկների դեմ:1726թ. Սեպտեմբերի 3 և Սեպտեմբերի 13-ին տեղի ունեցանՇամխորի և Գանձակի Ճակատամարտը Ռուսները հաղթեցին:1827թ.Հոկտեմբերի1

Ռուսական բանակի գեներալ Իվան Պասկեվիչը գրավեց Երևանի բերդը դրանիցհետո Ռուսները գրավեցին Թավրիզը Հոկտեմբերի 13-ին և ի վերջո 1828թ.Փետրվարի 13 Ռուսաստանի  Պարսկաստանի միջև կնքվեց հաշտությանպայմանագիրը, պայմանագիրը կնքվեց Թուրքմեջյա գյուղում:Ըստպայմանագրի Ռուսաստանին անցավ Արևլիան Հայաստանը Երևան քաղաքըՊարսկաստանից եկավ 45հազար Հայ 8000ընտանիք այդ մարդկանց վրա6տարի հարկ չդրեցին:Ռուս Պարսկական պատերազմի ժամանակ Հայժողովուրդը ցուցաբերեց մեծ քաջություն հատկապես մեծ գործիչ հոգևականՆերսես Աշտարակցին:               Իսկ Ռուսներից Հայերին մեծ օգնությունցուցաբերեց Ռուս նշանաոր բանաստեղծ,դիվանագետ,դեսպան ԱլեքսանԳրիվաբեդա որի անունով Երևանում կա փողոց, դպրոց, գյուխ և Երևանքաղաքի կենտրոնում է գտնվում Մանկավարժական համալսարանի կոխկինԿինոթատրոն Արարատի դիմաց Ալեքսան Գրիվաբեդի արձանը:

12.11.2015

Հայկական դպրոցները 19-րդ դարի առաջին կեսին

1.1810թ. Աստխաղանում բացվեց Աղաղաբյան դպրոցը

2.1815թ. Մոսկվայում բացվեց Հովհաննես Լազարյանի կտակարանով Մոսկվայի Լազարյան ճեմարանը այս դպրոցը ուներ հարուրաոր ուսանողներ 13լեզուներով գրքեր են տպվել Հունարեն,Ֆրանսերեն,Անգլերեն,Ռուսերեն,Գերմաներեն,Արաբերեն,Թուրքերեն, Պարսկերեն,Վրացերեն,Իսպաներեն,Իտարելեն և այլ լեզուներով

3.1824թ. Թիֆլիսում բացվեց Ներսիսյան դպրոցը

Ներսիսյան դպրոց Թիֆլիս

Հայկական միջնակարգ դպրոց հիմնադիրը եղել տաղանդաոր, հայրենասեր ամնային Հայոց կաթողիկոս Ներսես Աշտարեկցին 1824թ:Դպրոցը կառուցվել է մեծահարուստ Ալեքսանդր Մանթաշյանցը:Առաջին տեսուչն է եղել Հայ ականավոր գրող և մանկավարժ Հարություն Ալամդարյանը:Այս դպրոցը գոյություն է տեղի ունեցել 100տարի 1824-1924թթ.:

Հարց 1

Ովքեր են եղել Ներսիսյան դպրոցի առաջին շրջանավարտները

Պատասխան՝Հայ մեծ լուսաբվորիչ Խաչատուր Աբովյանը <<Հյուսիսափայլ>>-ի խմբագիր-հրատարակիչ, հրապարակախոս Ստեփանոսս Նազարյանը, Թիֆլիսի քաղաքապետը, թատրոնի ջատագովներից մեկը՝ Գալուստ Շերմազանյանը և ուրիշներ:

Հարց 2

Պատասխան՝Ուրիշ ինչ Հայ նշանաորներ են սովորել այս դպրոցում

Ներսիսյան դպրոցում են սովորել նշանավոր հայ գրող Պերճ Պռոշյանը, գրող ու մանկավարժ Ղազարոս Աղայանը, հանճարեղ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանը, ականավոր գրող Դերենիկ Դեմիրճյանը, հայտնի ազգագրագետ Երվանդ Լալայանը և հայ մշակույթի շատ ու շատ այլ ականավոր գործիչներ։Այստե սովորել է նաև Խաչատուր Աբովյանի, Ստեփանոս Նազարյանի, Միքայել Նալբանդյանի, Ռափայել Պատկանյանի:

19.11.2015

Երիտթուրքեր

Հարց 1

Ովքեր են եղել նրանք

Պատասխան՝19րդ դարի վերջի երիտասարդ թուրք քաղաքական գործիչներ որոնք կրթություն են ստացել Եվրոպայում հատկապես Գերմանիյա:

Հարց 2

Երբ նրանք իշխանության եկան

Պատասխան՝1908թ. ամռանը Հուլիսի 23ին պետական հեղաշրջում արեցին ևիշխանությունը վերցրեցին:

Հարց 3

Ինչ պաշտոներ էին նրանք ներկայացնում

Պատասխան՝Թալեաթ փաշա ներքին գործերի նախարար,  էնվեր փաշազինորական նախարար, Ջեմալ փաշա ծովակալ, Հալիմ բեյ վարչապետ ևուրիշներ:

Հարց 4

Ինչու էին Հայերի բնաջնջում

Պատասխան՝

1.Հայերը կանգնած էին Երիտթուրքերի գլախաոր ծրագրի՝ Պանթուրքիզմի իրականացման դէմ այսինքն նրանք ցանկանում էին ստեղծել մեծ Թուրան պետություն որտեղ պետկե ապրեին Թուրքալեզու ժողովուրդ:

2.Երիտթուրքերը ցանկանում էին տիրանալ Հայերի ունեցածին:

Հարց 5

Որքան Հայ Կոտորվեց

Պատասխան՝1.500.000 Հայ, 600-800հազար հյուներ զոհվեց շուրջ 200.000:
Ցեղասպանություն

1.Ինչ է ցեղասպանությունը

Պատասխան՝ Մեկ ազգի ֆիզիկապես բնաջնջելը ազգի ու կրոնի համար կոչվում է ցեղասպանություն:

2.Հայերի գենոցիդը քանի փուլ է ունեց է

Պատասխան՝ 3փուլ  1փուլ 1894-1896թվերին կոտորվել է երեք հարյուր հազար Հայ:
2փուլ 1909թ.  կոտորվեց երեսուն հազար Հայ:
3փուլ  1914-1923թվերին կոտորվեց մեկ ու կես Հայ:

3.Աշխարհում քանի պետություն է ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը

Այսօր աշխարհում Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչեց 25պետությունը:
Առաջինը ճանաչեց Ուրուգվայը 1967թ.:Ճանաչել են Կանադան,  Ռուսաստանը, Ալմաթան,  Չեխիան, Շվեյցարյա, Սերբիան, Գերմանիան, Ագենտինիա, Բրազիլիյա, Կիպրոց, Լիտվիյա և այլ երկրներ:

Կիլիկիյա

Կիլիկյան գտնվում է փոքր ասիայի հարավ-արևլյան Միջերկյան ծովի ափին:

Կիլիկիան բաժանված է երեք մասի, 1.լեռնային 2.դաշտային 3.քարքարոտ Կիլիկյայում Հայերը ստեղծել է երեք իշխանություն 1.Ռուբինյան 2.Գող վասիլի 3.Փիլատոսի:
Ամենա հզոր Ռուֆինյան իշխանություն է:

Բագրատունիներ

9-րդ դարի վերչում 885թ. Օգոստոսի 26-ին Բագարան քաղաքում Գևորգ Գառնեցի կաթողիկոսը Հայոց իշխան Աշոտին օծեց:

Բագրատունիները ունեցել են 3 մայրաքաքը 1.Բագարանը 2.Կարսը 3.Անի
Ես կարղանում եմ: Հայոց պատմությունից

1.Քնարկումից հետո ես կարողանում եմ ինքնություն վերլուծել պատմական իրադարձությունը, հասկանալ այդ իրադարձության պատճարները և հետևանքները

Երբ ես անցնում էի Վանի թագաորությունը հասկացա որ մեր ժողոուրդը ունեցել է  շատ հարուստ պատմական անցյալ: Ստանալով այս իմֆորմացին ես կարողացա օգտվել մեր դպրոցի մեդիագրադարանից և ինտերնետի միջոցով ստացա լրացուցիչ գիտելիքներ:

2.Ես կարողանում եմ ինքնուրույն ներկայացնել  ցանկացած պատերազմական գործողության պատճառները, հետևանքները, արդյունքները և նշանակություները

Օրինակ՝ Երբ մենք անցանք Վարդանանց պատերազմի պատմությունը ես կարողացա տարբերել Վարդանանց պատերազմի պատճառները արիթից:Պատճառը այն էր  որ Հայ ժողոուրդը          ցանկանում էր ազատագրվել և վերակնգնել իր անկախությունը իսկ արիթը այն էր որ Պասիկները ստիպում էին Հայերին կրոնափոխ լինել:

3.Ես կարողացա ինքնուրույն ստեխծել ուսումնական նյութ ոսկերչության պատմության մասին

Ոսկերչությունը մարդկության ամենահին, լայնորեն տարածված արվեստներից մեկն է, որը մեծ տեղ ունի դեկորատիվ-կիրառական արվեստների հարուստ գանձարանում։ Ոսկյա զարդերը լրացրել են մարդկանց հագուստի համալիրները, տվել դրանց հատուկ տեսք, շքեղություն, որով դրսևորվել են կրողի սոցիալական վիճակը, ճաշակը, սոցիալ-տնտեսական պայմանները։ Հին Եգիպտոսում զարգացման բարձր մակարդակի վրա էր ոսկերչության արվեստը։ Որպես նյութ են ծառայել գերազանցապես ոսկին, մեղեսիկը, լազուրիտը, բրոնզը, հասպիսը, օբսիդիանը, զմրուխտը, կիրառվել են դրվագման,փորագրման, «սառը արծնապատման» եղանակները։ Միջագետքի Ոսկերչությանը հատուկ է եղել վառ բազմագունությունը, լազուրիտի հաճախակի կիրառումը, «սառը արծնապատման» եղանակը։ Մանրարուրք և հատիկազարդման եղանակներով պատրաստված բազմաթիվ առարկաներ են հայտնաբերվել Եգեյան մշակույթի երկրներից (հատկապես Միկենքի և Տրոյայի պեղումներից) և էտրուրիայից, որոնք աչքի են ընկնում զուսպ գունային լուծումներով։ Դրանք ոսկյա անոթներ են՝ եզան, ծովաստղի և այլ պատկերներով։ Հելլենիզմի և Հին Հռոմի ոսկերչության մեջ կրկին ի հայտ է եկել հնչուն բազմագունությունը։ Հելլենիզմի ժամանակաշրջանում ոսկերչության մեջ լայն կիրառություն են ստացել արծաթյա գեղարվեստական առարկաները։ 3-4-րդ դարերում Սասանյան Իրանի եսկերչության մեջ տարածվել են դրվագված, ձուլված, Փորագրված պատկերներով ոսկյա և արծաթյա առարկաները։ Վաղ իսլամական մշակույթում պերճանքի առարկաների նկատմամբ զուսպ վերաբերմունքը սկզբնական շրջանում արգելք է հանդիսացել ոսկերչության զարգացմանը։ Մակայն հետզհետե Հին Իրանի և հելլենիստական մշակույթի ավանդական նմանակմամբ այն հասել է զարգացման բարձր աստիճանի։

Հայաստանը 5-րդ դարում

1.Որ թվականին և որտեղ Մեսրոպ Մաշտոցը  ստեղծեց Հայկական այբուբենը

Պատասխան` 405թ. Եդեսյա քաղաքում Մ.Մաշտոցը գրեց Հայկական այբուբենը:Այս այբուբենը բաղկացած է եղել 36տառերից:

2.Երբ վերացավ Արշակունիների թագաորությունը

Պատասխան`Արշակունիների թագաորությունը վերացավ 428թ.:Արշակունիների թագաորությունի առաջին թագաոր եղել է Տրդատ Ա-ն վերջին թագաորը եղել է Արտաշես Արշակունին:

3.Ով է եղել Վարդան Մամիկոնյանը

Պատասխան`5-րդ դարի Հայոց սպարապետ, նա պայքարել է Պարսիկների դեմ քանի որ Պարսիկները գրավել էին Հայաստանը և ցանկանում էին Հայ ժողովրդին դարցնել կրակա պաշտ:

27.11.2014

1.Երբ է սկսել Վարդանաց պատերազմը

Պատասխան`450-451թթ.

2.Ում դեմ է ուղղված եղել այս պատերազմը

Պատասխան`Պարսիկների դեմ

3.Որն է այս պատերազմի գլխավոր պատճառը

Պատասխան`Պարսից առքա Հազկերտ երկրորդը 449թ. Հայերին ստիպեց ընդունել կրակա պաշտություն, ահա սա էր Հայերի ապստաբության գլխավոր պատճառը:

4.Երբ է տեղի ունեցել Ավարայրի ճակատամարտը

Պատասխան`451թ. մայիսի 26-ին Տղմուտ գետի ափին Ավարայրի դաշտում տեղի ունեցավ այս ճակատամարտը:

Հարցեր ստուգարքի համար

1.Ինչենք հասկանում ազատություն ասելով

Պատասխան`Ազատությունը դա մարդու բարձագույն արժեքն է որից կարող է օգտվել ցանկացած մարդ:

2.Ինչ է ասել Անգլիացի մտածոխ Ջոն Լոկը

Պատասխան`Մարդը ծնված պահից սկսած պետկ է լինի 3արժեքներ կրող դրանքեն երջանիկ, ազատ, և ունենա մասնաոր սեփականություն:

3.Արցյոք սուտ խոսելը կարող է մարդու համար օգտակար լինել

Պատասխան`Միանշանակ ոչ …:

28.10.2014

Հարցեր ստուգարքի համար

1.Որտեղ է գտնվում Հայկական լեռնաշխարհը

Առաջաոր ասիայում

2.Որքան է մեծ Հայքի և փոքր Հայքի տարածքները

Մեծ Հայքը 311

Փոքր Հայք 80

3.Հայկական լեռնագագաթ ամենաբարձր լեռնագագաթը

Արարատը 5165մ

Դրածո թագաորներ

1.2-4թվին թագաոր է եղել Արյոբարյզավեսը

2.Արտավազտ 4-րդ 4-6թիվ

Այս երկու օտար թագաորներին Հայերը սպանեցին

3.6թվականին մի կանի ամիս թագաորեց Տիգրան 5-րդ որը Հրայեր մայրական կողմից Հայ էր

4.Էրատո թագուհին Հայուհի 6-12թվականերին

5.Ոնոն 12-16թվականին Պարտև էր

6.Զենոն Արտաշես 18-34թվականերին Հյուներ սակայն Հայ ժողովրդի կողմից ունդունվեց

Քանի որ Զենոնը հարգում էր Հայերի ավանդունդները, լեզուն և այլը

7.Արշակ 1-ին 34-35թվականերին

8.Միհրդատ 35-37թվականերին Վրացի

9.Սարաթուկ 1-ին 37-43թվականերին Պարթև

10.Միհրդատ 43-51թվականերին Վրացի

11.Ռադամիս 51-52թվականերին Վրացի

Ահա սրանքեյն այդ Դրացո թագաորները բացի Հայ ազգի Էրատո թագուհուց:

Հարցեր ստուգարքի համար

Հարց 1

Որ լեռնագագաթն է համարվում հայկական լեռնագագաթն է համարվում ամենա բարցր լեռնագագաթը

Արարատ լեռը-5165մ.

Հարց 2

Որ լեռն է Հ.Հ. ամենա բարցր լեռը

Արագած-4096մ.

Հարց 3

Ինչ գետեր գիտենք

Եփրատը միանալով Տիգրիսին թափվում է Պարսից ծոց

Արաքսը միանալով Կուռ թափվում է Կասպից ծով

Հարց 4

Ինչ խոշոր լճեր կան

Սևանա լիճ կամ Գեղամա ծով

Ուրմյա լիճ կամ Կապուտան ծով

Հարց 5

Որքան է Մեծ Հայքի և Փոքր Հայքի տարածքը

Մեծ Հայքի-300.000քառ. կմ.

Փոքր Հայք-80.000ք.կմ.

Հարց 6

Քանի նահանգ և քանի գավար ունի Մեծ Հայքը

15նահանգ

191գավառ

Հարց 7

Ինչու մենք մեզ կոչում էնք Հայ իսկ մեր երկիրը Հայաստան

Ըստ Խորենացու հայերը առաջաց էլ են Հայկ նահապետի                                                         Հայկական լեռնաշխարհում բնակվում էին Հայաս ցեխը դրա համար մեր երկիրը կոչվեց Հայաստան:

Հարց 8

Ինչու են օտար երկրացիք մեր երկիրը կոչում Արմենիա

Արամնահապետի անունով օտար երկրացիք մեր երկիրը կոչում են Արմենիա

Հարց 9

Որ ժողովուրդն է Հայերին կոչում Սոմխեյի և երկիրը Սոմխեթյան

Վրացիները

Արտաշես առաջին

Հարցաշար

Հարց 1

Ով է եղել Արտաշես առաջինը

Պատասխան` Հայոց թագաոր, կառավարել է ք.ա.189-160թ.

Հարց 2

Արտաշես առաջինը ինչ քայլեր է ձերնարկել

Պատասխան` Առաջին քայլ` Արտաշես առաջինը ըստ Հյուն աշխատագետ Ստրաբոնի միաորվել հայկական տարածքները:

Հարց 3

Որ տարածքները Արտաշես միաորեց

Պատասխան` Արևելքում մեծ հայքին միաորեց երկու մեծ տարածք Փայտակարանը և Կասպիծ երկիիրը: Հյուսիսում Արտաշես առաջինը մեծ Հայքին միաորեծ Գուգարք                          Արևմուտքում Արտաշես առաջինը  մեծ հայքին միաորեծ բարցր Հայքը:

Հարց 4

Ինչ քաղաք է կարուցել Արտաշեսը

Ք.ա.       Արաքս և Մեծամոր գետերում կարուցեծ Արարատ մայրաքաղաքը

Նախնադարյան  կ. հ.

1.Ամենաերկարը որ դարն է եղել

Պատասխան`Քարե դարը որը եղել է 3մասի հին քարե դար, միջին քարե դար և նոր քարե դար:

Հայկական լեռնաշխարհ

1.Որտեղ է գտնվում Հայկական լեռնաշխարհը և ինչ սահմաներ ունի

Պաատասխան`

2.Հայկական լեռնաշխարհում ինչ լճել գիտեք

Պատասխան`Սեվանա լիճ կամ Գեղամա ծով

Վանա լիճ կամ Բզմունյած ծով

Ուրմյա լիճ կամ Կապուտան ծով

3.Հայկական լեռնաշխարում ինչ գետերեն հոսում

Պատասխան`Երփրատ,Արաքս,Գայլ,Տիգրիս,Հալիս,Ճորող,Կուռ

4.Այս գետերը ուրեն թափվում

Պատասխան` Երփրատը միանալով Տիգրիս գետին թափվումեն Պարսիծ ծոծ

Արաքսը միանալով Կուռ գետին թափվումե Կասպիծ ծով

Երբ է առաջաց է այս թագաորությունը

Այս թագաորությունը առաջացել է Քրիստոսից առաջ  9 երորդ դարում գոյություն է ունեցել մինչև 7 երորդ դարի վերջը

Վանի թագաորության հիմնադիրը եղել է Արամո Ուրարտացին 859-849թ

Ով է կառուցել Տուշպա-վան  մայրաքաղաքը:

Սարդուրի 1 կառուցել է Տուշպա-վան մայրաքաղաքը 835 Տուշպեա Աստվածուհու մասին:

Վանի որ թագաորն է ստեղծել ուրարտական սեպագրերը

Սարդուրի առաջինի որդին Իշպուինը

Ով է ստեղծել ուրարտուի կամ վանի թագաորության բանակը:

Բանակի ստեղծողը եղել է նույն մարդը Իշպուինը բանակը բաղկացած է 3 զորատեսակներից հետեվակ,հեծելազոր,մարտակարքեր:

Վանի թագաորությունում ովքեր ինչ քաղաքներ կառուցել:

Մենուան կառուցել է իր անունով քաղաք Մենուա Խինիլի,Ռուսա առաջինը կառուցել է Ռուսա Խինիլի քաղաքը Արգիշտի արաջինը կառուցել է երկու քաղաք Արգիշտի Խինիլի քաղաքը Էրեբունի կառուցվել է Ք.Ր.Ա 782թ այժմ Երեվան,Ռուսա երկրորդը կարմիր բլուրի վրա նեկաիս չարբախում կառուցել է Թեյշեբայինին քաղաքը:

Ուրատույում ըստ դիցարանի քանի աստվացներեն եղել

Ուրարտուի դիցարանը եղելե 79աստված գլխաոր աստվածը եղել է Խալդը հայր աստվածը մայր աստվածը եղել է Խալդի կինը Վալուբանը:Տուշպեանը եղելե բերքի աստվածը Թեշեբան կայծակի

Երվանդուների թագաորություն

Ըստ Մովսես Խորենագու ով է եղել առաջինն  հայ թագաորը

Պարույր նահապետը

Որքան է կազմել Երվանդի բանակը

Երվանդը ունեցել է 48հազար բանակ

Ով է հաճորդել Երվանդ առաջինին

Իր որդի Տիգրան առաջինը:

Մաթեմատիկա

04.09.2015

վարժ 7

1.X2<4

X2<22

Xe(-2;2)

2.X2>0,25

X2>0,52

X>+-0,5

Xe(-0,5;…)

3.X3>1/8

X3>1/23

X>1/2

Xe(1/2;…)
04.09.2015
Տանը

  1. Դիցուք f(x)=x26 : Բաղդատել թվերը

1)f(7) և f(8)=f(182)<f(208)

2)f(0,3) և f(0,4)=f(7,8)<f(10,4)

3)f(-24) և (-23)=f(-624)<f(598)

4) f(-5,5) և f(-5,4)=f(-143)<f(140,4)

5) f(-52) և f(52)=f(-1352)<f(1352)

6) f(- 7,3) և f(8)=f(-189,8)<f(208)

  1. Դիցուք f(x)=x31 : Բաղդատել թվերը

1) f (13) և f (12)=f(403)>f(372)

2) f (0,02) և f (0,01)=f(0,62)>f(0,31)

3) f (-4) և f (-10)=f(-124)>f(-310)

4) f (- 9,4) և f (- 9,5)=f(291,4)>f(294,5)

5) f (- 73) և f (73)= f(-2263)<f(2263)

6) f (- 5,9) և f (6)=f(-182,9)<f(186)

Անգլերեն

A New Home

He moves to a new city. There are many buildings. There are a lot of people walking. There are many taxis. He feels lonely. Everyone acts so different here. He goes to his new scool. He sees a friendly looking person. He asks him to show him around.

Թարգ.

Նոր տուն

Նա տեղափոխվում է նոր քաղաք: Կան բազմաթիվ շենքեր. Կան շատ մարդիկ քայլում. Կան բազմաթիվ տաքսիները. Նա զգում է միայնակ. Յուրաքանչյուր ոք հանդես այնքան տարբեր են այստեղ. Նա գնում է իր նոր գյուղի ավագ դպրոցի. Նա տեսնում է ընկերական փնտրում մարդուն. Նա խնդրում է նրան ցույց տալ նրան շուրջ.

Home

F)

1.I love
2.Throuw 3.It seem 4.You need 5.Some people prefer 6.I don’t understand 7.I’m waiting
Home

C)

1.Were top musicians studying for many years?
2.What’s going on? I hope you are not touch my things!
3.It’s  a small business, so each person dos doing lots of different jobs.
4.Does Christine listen to the radio, or is that the TV I can hear?
5.I am usually buying a special ticket each week for the bus because it’s cheaper.
6.Our washing machine will be starting when you press this button.
7.How’s the match going? Does our team win?
8.Many people are enjoying spending time on the beach on holiday.

D)

1.am working
2.aren’t going
3.gets
4.Dues Gary ever talk
5.In squash, you are hitting a ball against a wall.
6.read
7.Do you practise
8.are doing
9.knows
10.How do you spell your name?